।। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्रीगुरु देव दत्त ।। श्री स्वामी समर्थ महाराज कि जय ।।

।। अनंतकोटी ब्रम्हाण्डनायक राजाधिराज योगीराज श्री सद्गुरू शंकरबाबा महाराज कि जय ।। 

कला दालन

गाभारा
सामाजिक उपक्रम
मठ परिसर
सण, उत्सव व रांगोळी
श्री’चे छायाचित्र
बालवाडी