Skip to main content Skip to search

श्री शंकर महाराजांच्या जन्माविषयी

वर सांगितल्या प्रमाणे श्री शंकर महाराजांच्या जन्माविषयी माहिती ज्ञात नाही. तरी त्यांच्या भक्तां करवी जी माहिती मिळाली ती अशी: दैवीस्वप्नदृष्टांतानुसार श्री शंकर महाराज, जिल्हा – नाशिक, तालुका – सटाणा, गाव – अंतापूर येथील शिवभक्त दाम्पत्य श्री चिमणाजी व सौ पार्वती ह्यांना दावलमलिक पिराजवळील दाट जंगलात बाल अवस्थेत सापडले. शंकराच्या कृपाप्रसाद मुळे पुत्ररत्न प्राप्त झाल्या कारणे ह्या दत्तक आई-वडिलांनी बाळाचे नाव “शंकर” ठेवले. श्री चिमणाजी व सौ पार्वती ह्यांनी बाळ शंकराचे पोटच्या पोरापेक्षासुद्धा जास्त मायेने संगोपन केले. कोडकौतुक पुरवले. बाळ शंकर लहानपणापासूनच ध्यानात मग्न राहणारा, नामस्मरणात दंग होणारा, कीर्तन भजनात रमणारा शिवभक्त होता. पुढे त्यांनी ईश्वरी इच्छेनुसार अवतार कार्य पूर्ण करण्या करीता आई-वडिलांचा निरोप घेऊन अंतापूर सोडले.